کانال تلگرام تورکیش-مِدیا
سرخط خبرها


خانه / Series / Okeea / سریال اُکیا “Kara Sevda” دوبله فارسی (قسمت 23 اضافه شد.)

سریال اُکیا “Kara Sevda” دوبله فارسی (قسمت 23 اضافه شد.)

خلاصه داستان :

 “کمال” پسر یه خانواده فقیر هست که اعتقادی به معجزه ندارد ولی تو یه روز خودشو تو یه معجزه ی بزرگ پیدا می کند در مقابلش “نیهان”(اُکیا) که در یه خانواده پول دار به دنیا آمده است هیچ وقت نتونست خودش رو متعلق به اون خانواده بدونه..

کمال و نیهان(اُکیا) که فاصله ی خیلی زیادی از هم دارن تو یه روز به طور کاملا اتفاقی همدیگه رو می بینند و بینشون یه معجزه رخ میده ولی روزگار زندگی سختی رو برای این دو رقم می زنه و تو یه شب کمال مجبور میشه تا ….

 VIP DOWNLOAD LINKS

FULLHD 1080p Download Links

Okeea.Ghesmateh.01.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 733.5 MB

Okeea.Ghesmateh.02.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 721.1 MB

Okeea.Ghesmateh.03.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 754.5 MB

Okeea.Ghesmateh.04.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 763.6 MB

Okeea.Ghesmateh.05.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 735.0 MB

Okeea.Ghesmateh.06.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 760.4 MB

Okeea.Ghesmateh.07.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 758.3 MB

Okeea.Ghesmateh.08.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 715.0 MB

Okeea.Ghesmateh.09.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 832.5 MB

Okeea.Ghesmateh.10.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 668.2 MB

Okeea.Ghesmateh.11.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 720.6 MB

Okeea.Ghesmateh.12.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 751.1 MB

Okeea.Ghesmateh.13.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 765.3 MB

Okeea.Ghesmateh.14.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 739.5 MB

Okeea.Ghesmateh.15.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 758.3 MB

Okeea.Ghesmateh.16.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 725.0 MB

Okeea.Ghesmateh.17.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 736.2 MB

Okeea.Ghesmateh.18.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 714.8 MB

Okeea.Ghesmateh.19.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 7336.2 MB

Okeea.Ghesmateh.20.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 7336.2 MB

Okeea.Ghesmateh.21.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 7336.2 MB

Okeea.Ghesmateh.22.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 7336.2 MB

Okeea.Ghesmateh.23.FULLHD.1080p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 7336.2 MB

Www.Turkish-Media.iN


HD 720p Download Links

Okeea.Ghesmateh.01.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 459.2 MB

Okeea.Ghesmateh.02.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 410.0 MB

Okeea.Ghesmateh.03.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 472.4 MB

Okeea.Ghesmateh.04.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 478.4 MB

Okeea.Ghesmateh.05.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 460.6 MB

Okeea.Ghesmateh.06.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 475.9 MB

Okeea.Ghesmateh.07.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 475.2 MB

Okeea.Ghesmateh.08.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 448.1 MB

Okeea.Ghesmateh.09.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 521.4 MB

Okeea.Ghesmateh.10.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 447.6 MB

Okeea.Ghesmateh.11.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 450.8 MB

Okeea.Ghesmateh.12.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 417.9 MB

Okeea.Ghesmateh.13.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 421.5 MB

Okeea.Ghesmateh.14.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 400.3 MB

Okeea.Ghesmateh.15.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 474.5 MB

Okeea.Ghesmateh.16.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 453.7 MB

Okeea.Ghesmateh.17.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 460.9 MB

Okeea.Ghesmateh.18.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 460.9 MB

Okeea.Ghesmateh.19.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 460.9 MB

Okeea.Ghesmateh.20.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 460.9 MB

Okeea.Ghesmateh.21.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 460.9 MB

Okeea.Ghesmateh.22.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 460.9 MB

Okeea.Ghesmateh.23.HD.720p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 460.9 MB

Www.Turkish-Media.iN


HQ 480p Download Links

Okeea.Ghesmateh.01.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 196.7 MB

Okeea.Ghesmateh.02.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 193.2 MB

Okeea.Ghesmateh.03.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 193.6 MB

Okeea.Ghesmateh.04.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 193.6 MB

Okeea.Ghesmateh.05.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 192.6 MB

Okeea.Ghesmateh.06.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 194.3 MB

Okeea.Ghesmateh.07.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 193.0 MB

Okeea.Ghesmateh.08.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 190.9 MB

Okeea.Ghesmateh.09.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 201.8 MB

Okeea.Ghesmateh.10.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 190.4 MB

Okeea.Ghesmateh.11.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 191.9 MB

Okeea.Ghesmateh.12.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 192.9 MB

Okeea.Ghesmateh.13.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 190.0 MB

Okeea.Ghesmateh.14.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 191.0 MB

Okeea.Ghesmateh.15.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 192.5 MB

Okeea.Ghesmateh.16.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 191.2 MB

Okeea.Ghesmateh.17.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 193.3 MB

Okeea.Ghesmateh.18.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 193.3 MB

Okeea.Ghesmateh.19.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 193.3 MB

Okeea.Ghesmateh.20.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 193.3 MB

Okeea.Ghesmateh.21.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 193.3 MB

Okeea.Ghesmateh.22.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 193.3 MB

Okeea.Ghesmateh.23.HQ.480p – Www.Turkish-Media.iN.mkv – 193.3 MB

Www.Turkish-Media.iN


LQ 240p Download Links

Okeea.Ghesmateh.01.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 83.3 MB

Okeea.Ghesmateh.02.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 84.8 MB

Okeea.Ghesmateh.03.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.2 MB

Okeea.Ghesmateh.04.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 84.2 MB

Okeea.Ghesmateh.05.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 83.5 MB

Okeea.Ghesmateh.06.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.8 MB

Okeea.Ghesmateh.07.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 83.1 MB

Okeea.Ghesmateh.08.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.1 MB

Okeea.Ghesmateh.09.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 85.3 MB

Okeea.Ghesmateh.10.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 83.3 MB

Okeea.Ghesmateh.11.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.8 MB

Okeea.Ghesmateh.12.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 83.6 MB

Okeea.Ghesmateh.13.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.9 MB

Okeea.Ghesmateh.14.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 83.3 MB

Okeea.Ghesmateh.15.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 84.1 MB

Okeea.Ghesmateh.16.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.3 MB

Okeea.Ghesmateh.17.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.3 MB

Okeea.Ghesmateh.18.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.3 MB

Okeea.Ghesmateh.19.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.3 MB

Okeea.Ghesmateh.20.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.3 MB

Okeea.Ghesmateh.21.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.3 MB

Okeea.Ghesmateh.22.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.3 MB

Okeea.Ghesmateh.23.LQ.240p – Www.Turkish-Media.iN.mp4 – 82.3 MB

Www.Turkish-Media.iN

مطلب پیشنهادی

Olene Kadar – تا پای مرگ (قسمت 02 اضافه شد. زیرنویس اختصاصی.)

22 دیدگاه

  1. سلام مدیر جون الآن تا قسمت 17 اومده من 1080 میخوام چرا اصلآ نمیذاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس