کانال تلگرام تورکیش-مِدیا
سرخط خبرها


خانه / Series / Hayatımın Aşkı / Hayatımın Aşkı – عشق زندگیم (قسمت 17 پایان سریال اضافه شد.)

Hayatımın Aşkı – عشق زندگیم (قسمت 17 پایان سریال اضافه شد.)

HAYATIMIN AŞKI POSTER

خلاصه داستان:

“گوکچه” دختر جوان و زیباییه که ازدواج نکرده , تو یه شرکت تبلیغاتی کار میکند.همه دوستانش یا ازدواج کردن یا در حال ازدواج هستند که این امر “گوکچه” رو به فکر ازدواج می اندازه.از این رو تصمیم میگیره یه تغییراتی در زندگیش بده. بنابراین تصمیم میگیره رئیس “دمیر” شرکتی که در اون مشغول به کار رو عاشق خودش کنه و هر کاری از دستش میاد میکنه تا جایی که با “کاآن” همدست میشه که تو این ماجرا “دمیر” و “کاآن” با کلی اتفاق مواجه میشوند.

Hayatımın Aşkı

Gökçe, Ajans 237 reklam ajansında çalışan hiç evlenmemiş bir kızdır. Bütün arkadaşları evlenmiş ya da evlenecek olan Gökçe’nin bu durum artık canına tak etmiştir. Uçarı kaçarı yoktur. Kendisine bir sevgili yapacaktır ve o adamda Ajans 237’nin sahibi Demir olacaktır. Demir’e giden yolda, Gökçe’nin müttefiki Kaan’dır. Hayatının aşkını bulmak için çıkılan bu zor yolda Gökçe, Demir ve Kaan hiç tahmin etmedikleri maceralar yaşayacaklardır.

 

UPLOADBOY DOWNLOAD LINKS

HD 720p Download Links

Hayatımın Aşkı.01.Bölüm.HDTV.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 974.2 MB

Hayatımın Aşkı.02.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.03.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.1 GB

Hayatımın Aşkı.04.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.0 GB

Hayatımın Aşkı.05.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.06.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.07.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.08.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.09.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 773.4 MB

Hayatımın Aşkı.10.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.11.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.3 GB

Hayatımın Aşkı.12.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.4 GB

Hayatımın Aşkı.13.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.4 GB

Hayatımın Aşkı.14.Bölüm.HDTV.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 921.0 MB

Hayatımın Aşkı.15.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.3 GB

Hayatımın Aşkı.16.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.17.Bölüm.(Final).HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Www.Turkish-Media.Me


HD 480p Download Links

Hayatımın Aşkı.01.Bölüm.HDTV.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 527.1 MB

Hayatımın Aşkı.02.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 460.9 MB

Hayatımın Aşkı.03.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 544.0 MB

Hayatımın Aşkı.04.Bölüm.HDTV.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 523.6 MB

Hayatımın Aşkı.05.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 559.0 MB

Hayatımın Aşkı.06.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 547.6 MB

Hayatımın Aşkı.07.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 540.6 MB

Hayatımın Aşkı.08.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 560.0 MB

Hayatımın Aşkı.09.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 560.0 MB

Hayatımın Aşkı.10.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 638.2 MB

Hayatımın Aşkı.11.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 567.1 MB

Hayatımın Aşkı.12.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 595.1 MB

Hayatımın Aşkı.13.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 594.5 MB

Hayatımın Aşkı.14.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 542.0 MB

Hayatımın Aşkı.15.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 587.5 MB

Hayatımın Aşkı.16.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 580.8 MB

Hayatımın Aşkı.17.Bölüm.(Final).HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 571.8 MB

Www.Turkish-Media.Me


SD 240p Download Links

Hayatımın Aşkı.01.Bölüm.HDTV.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 252.8 MB

Hayatımın Aşkı.02.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 234.1 MB

Hayatımın Aşkı.03.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 249.6 MB

Hayatımın Aşkı.04.Bölüm.HDTV.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 247.5 MB

Hayatımın Aşkı.05.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 261.6 MB

Hayatımın Aşkı.06.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 251.6 MB

Hayatımın Aşkı.07.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 251.0 MB

Hayatımın Aşkı.08.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 253.0 MB

Hayatımın Aşkı.09.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 152.2 MB

Hayatımın Aşkı.10.Bölüm.HDTV.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 301.5 MB

Hayatımın Aşkı.11.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 256.0 MB

Hayatımın Aşkı.12.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 258.7 MB

Hayatımın Aşkı.13.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 270.7 MB

Hayatımın Aşkı.14.Bölüm.HDTV.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 253.4 MB

Hayatımın Aşkı.15.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 260.0 MB

Hayatımın Aşkı.16.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 259.9 MB

Hayatımın Aşkı.17.Bölüm.(Final).HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mp4 – 250.8 MB

Www.Turkish-Media.Me

KATFILE DOWNLOAD LINKS

HD 720p Download Links

Hayatımın Aşkı.01.Bölüm.HDTV.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 974.2 MB

Hayatımın Aşkı.02.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.03.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.1 GB

Hayatımın Aşkı.04.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.0 GB

Hayatımın Aşkı.05.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.06.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.07.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.08.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.09.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 773.4 MB

Hayatımın Aşkı.10.Bölüm.HDTV.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.2 GB

Hayatımın Aşkı.11.Bölüm.HDWEB.720p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 1.3 GB

Www.Turkish-Media.iR


HD 480p Download Links

Hayatımın Aşkı.01.Bölüm.HDTV.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 527.1 MB

Hayatımın Aşkı.02.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 460.9 MB

Hayatımın Aşkı.03.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 544.0 MB

Hayatımın Aşkı.04.Bölüm.HDTV.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 523.6 MB

Hayatımın Aşkı.05.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 559.0 MB

Hayatımın Aşkı.06.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 547.6 MB

Hayatımın Aşkı.07.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 540.6 MB

Hayatımın Aşkı.08.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 560.0 MB

Hayatımın Aşkı.09.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 560.0 MB

Hayatımın Aşkı.10.Bölüm.HDTV.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 638.2 MB

Hayatımın Aşkı.11.Bölüm.HDWEB.480p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 567.1 MB

Www.Turkish-Media.iR


SD 240p Download Links

Hayatımın Aşkı.01.Bölüm.HDTV.240p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 252.8 MB

Hayatımın Aşkı.02.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 234.1 MB

Hayatımın Aşkı.03.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 249.6 MB

Hayatımın Aşkı.04.Bölüm.HDTV.240p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 247.5 MB

Hayatımın Aşkı.05.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 261.6 MB

Hayatımın Aşkı.06.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 251.6 MB

Hayatımın Aşkı.07.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 251.0 MB

Hayatımın Aşkı.08.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 253.0 MB

Hayatımın Aşkı.09.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 152.2 MB

Hayatımın Aşkı.10.Bölüm.HDTV.240p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 301.5 MB

Hayatımın Aşkı.11.Bölüm.HDWEB.240p – Www.Turkish-Media.iR.mkv – 256.0 MB

مطلب پیشنهادی

Olene Kadar – تا پای مرگ (قسمت 02 اضافه شد. زیرنویس اختصاصی.)

76 دیدگاه

 1. بابا من هرچی سریال دانلود میکنم که شما زیرنویساشو نمیزلرین یا میگیب cooming soon این به زودی یعنی کی نکنه تا ظهور امام زمان میشه به زودی شما آره مدیر الآن تا قسمت 8 زیرنویس داره بقیشم که هیچ انگار نه انگارتون…

  • Menejer

   سلام
   به علت زیاد بودن سریال ها تیم ترجمه تورکیش مدیا قادر به ترجمه نیست
   این سریال که میگین ، تموم شده به همین علت زیرنویس رو ترجمه نکردیم
   ولی به زودی قرار میدیم
   لطفا صبر کنید
   باتشکر

   • چه ربطی داره پس اشتراک الکی خریدم هر چی دانلود میکنم هر سریالی رو میگیرم همین جوابو میدین دلیل نمیشه چون سریال تموم شده زیرنویسش نمیکنین این کارتون اصلآ با عقل جور در نمیاد وقتی که تموم شده باید زیرنویسشو بذارین شما سریالایه کامل رو بیخیال زیرنویس شدین چسبیدین به سریالای 2-3 قسمتی زیرنویس میکنین برین سایت ******** رو ببینین بعد بیاین سریال ترکی بذارین 1080 دانلود میکنم نزدیک 3 گیگ میشه بعد به جای اینکه زیرنویسو بذارین اینجوری جواب میدین کارت خیلی درسته به خدا…ولی این درست نیست

 2. با سلام زیرنویس سه قسمت اخر کی میزارید؟با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس